Misiune:

Direcţia Coordonare Politici și Programe are drept misiune îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei centrale.

 

Rolul DCPP se concretizeaza in:

  • dezvoltarea unui mecanism integrat de coordonare a procesului de elaborare şi implementare a politicilor publice;
  • întărirea capacităţii instituţionale a Guvernului în privinţa analizei şi evaluării ex- ante a politicilor, a planificării strategice şi a monitorizarii şi evaluării politicilor publice la nivel central;
  • întărirea sistemului de consultare interministerială în domeniul politicilor publice;
  • dezvoltarea de programe, în parteneriat cu organisme internaţionale, pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei centrale.

 

Obiectivele:

  • eficientizarea procesului de formulare a politicilor publice;
  • îmbunătățirea procesului de evaluare preliminară a impactului reglementărilor;
  • îmbunătăţirea sistemului de consultare între instituţiile administraţiei publice centrale;
  • creşterea gradului de transparenţă decizionale;
  • corelarea procesului de planificare a politicilor publice cu elaborarea bugetului;

©2003-2017 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate. | CONDITII LEGALE