Programe si strategii

Strategia pentru consolidarea administratiei publice 2014-2020
Strategia privind mai buna reglementare (2014-2020)
Strategia pentru o Reglementare Mai Bună (2008 – 2013)
Planul Strategic al Secretariatului General al Guvernului (2010 – 2013)
Termeni de referinta pentru proiectul "Monitorizarea și evaluarea reformelor structurale"
Terms of Reference for the project: “Monitoring and evaluation of structural reforms”

Suport metodologic

Manual de metode folosite în planificarea politicilor publice şi evaluarea impactului.
Manual de monitorizare si evaluare a politicilor publice.
Manual pentru evaluarea ex-ante a impactului politicilor educationale.
Manual si metodologie pentru studii de impact in domeniul sanatatii.
Manual pentru masurarea costurilor administrative in Romania ( ro / en ).
Manual de planificare strategica.
Metodologia de elaborare a planurilor strategice ale instituţiilor

Evaluarea preliminara a impactului

Current Gaps of the RIA System in Romania

Methodological guidance for impact assessment

Recommendations for a new institutional and legal system of RIA in Romania

Analize de impact

RIA Pilot Project Report – Social Housing

Analiza privind integritatea alimentelor in Romania

Analiza privind sistemul de ucenicie in Romania

Analiza privind locuintele sociale in Romania

RIA Pilot Project Report - Food Integrity in Romania

RIA Pilot Project Report - Apprenticeship System in Romania

 

RAPOARTE FINALE PRIVIND ANALIZELE FUNCŢIONALE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE REALIZATE DE BANCA MONDIALA

ETAPA I
RO
RO_FR_ARD_Final_Report_RO
RO_FR_COG_Final_Report_RO
RO_FR_Competition_Final_Report_RO
RO_FR_Education_Final_Report_RO
RO_FR_Education_output II_Final_Report_RO
RO_FR_Education_output II_Final_Report_RO_Anexe
RO_FR_Public_Finance_Final_Report_RO
RO_FR_Transport_Final_Report_RO
EN
01_RO_FR_Agriculture_Final Report
02_RO FR_CoG_Final Report
03_RO FR_Competition_Final Report
04_RO FR_Education_Final Report
05_RO FR Pre-University Output II_Vol. I
05_RO FR Pre-University Output II_Vol. II
06_RO FR_Public Finance_ Final Report
07_RO FR_Transport_Final Report
08_Raport - cross-cutting issues
09_FR1 Dalberg
 
ETAPA II
RO
Cercetare_RO_Romania RD&I Functional Review - Final Report-RO
MDRT_RO_Regional Devt and Tourism FR Final Report (Romanian)
MECMA_RO_Review Final Report RO
MECTS_RO_Raport Higher Education_RO
MMFPS_RO-FR-Final Volume 1_RO
MMFPS_RO-FR-Final Volume 2_RO
MMP_FR_Environment_Water_Forestry_Vol_1_Main_Report_ROM_FINAL
MMP_FR_Environment_Water_Forestry_Vol_2_FORESTRY_ROM_FINAL
MS RO-FR Health Sector-ROM
EN
01_Romania - RD&I Functional Review - Final Report
02_Regional Devt and Tourism FR Final Report (English)
03_MEC Review Final Report
04_HEFR final report
05_ROMANIA FR Environment-Water-Forestry_Volume 1-Main Report_ENG-FINAL
05_ROMANIA FR Environment-Water-Forestry_Volume 2-FORESTRY_ENG_FINAL
06_MMFPS_RO-FR-Final Volume 1_ENG
06_MMFPS_RO-FR-Final Volume 2_ENG
07-RO FR Health Sector

 

Rapoarte

Raport centralizator al primei simplificari martie 2014

Măsurarea costurilor administrative şi identificarea sarcinilor administrative aferente legislaţiei în domeniile reglementate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale
Cod SMIS 15283

RO |
Măsurarea costurilor administrative şi identificarea sarcinilor administrative aferente legislaţiei din domeniul reglementat de Ministerul Justitie
Cod SMIS 15338
RO |

Măsurarea costurilor administrative şi identificarea sarcinilor administrative aferente legislaţiei din domeniul reglementat de Ministerul Mediului
Cod SMIS 15262
RO |
Măsurarea costurilor administrative şi identificarea sarcinilor administrative aferente legislaţiei din domeniul reglementat de Ministerul Transporturilor
Cod SMIS 13377
RO |
Măsurarea costurilor administrative și identificarea poverii administrative generate de legislația în domeniul reglementat de Ministerul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Cod SMIS 15285
RO |

Măsurarea costurilor administrative şi identificarea sarcinilor administrative aferente legislaţiei din domeniul reglementat de Ministerul Finanţelor Publice
Cod SMIS 15242
RO |
Măsurarea costurilor administrative şi identificarea sarcinilor administrative aferente legislaţiei în domeniile reglementate de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
Cod SMIS 22730
RO | EN - brief)
Măsurarea costurilor administrative și identificarea poverii administrative generate de legislația în domeniul reglementat de Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
Cod SMIS 22752
RO | EN - brief)
Raportul final al proiectului pilot de masurare a costurilor administrative asociate HG 1425/2006 prin utilizarea modelului costului standard ( RO | EN - brief)
RAPORT centralizator al planurilor de simplificare a procedurilor administrative pe termen scurt
Raport cu privire la implementarea reglementarilor in domeniul evaluarii preliminare a impactului - 2008
RAPORT cu privire la implementarea reglementărilor în domeniul evaluării preliminare a impactului ianuarie – decembrie 2007(actualizat)
RAPORT cu privire la implementarea reglementărilor în domeniul evaluării preliminare a impactului ianuarie – iunie 2007
RAPORT privind implementarea HG nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind formularea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice - 2006

Alte documente

Ghidul Eco-Funcţionarului
Ghidul Eco-Turistului
Ghidul Eco-Cetăţeanului
Strategia nationala de promovare a responsabilitatii sociale

Arhiva

©2003-2017 Secretariatul General al Guvernului. Toate drepturile rezervate. | CONDITII LEGALE | CONDITII DE UTILIZARE